Personvern

Vi samler kun inn nødvendig data for å levere funksjonalitet til tjenesten. Dataen vil bli slettet etter at tjenesten er avsluttet.

Data som kan knyttes til en bruker er følgende:

  1. IP-adresse
  2. E-postadresse
  3. Avgitt stemme
  4. Tidspunkt
Personvern